درباره ما

ماموریت شرکت لیان مجهز کردن کارخانجات تولیدی به دانش مهندسی تولید جهت توانمندسازی آنان برای ورود به بازار داخلی و فراهم سازی بستر لازم جهت صادرات محصولات داخلی می باشد.

 شرکت لیان با بهره مندی از متخصصان مجرب و روشهای نوین دانش بنیان برای پیشبرد ماموریت والای خود از ابزارهای روز دنیا استفاده می نماید:

دپارتمانهای مختلف شرکت لیان: بازرگانی،مهندسی تولید،تحقیقات بازاریابی،بازاریابی و فروش و بازاریابی دیجیتال

 

نمودار جریان کار :

 

چارت سازمانی :