کشت زعفران نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار دارد

کشت زعفران نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار دارد
تاریخ خبر : | دسته بندی :

 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: کشت زعفران نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار دارد.‌حمیدرضا کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: کشت و تولید محصول زعفران نقش مؤثری در ایجاد و افزایش درآمد و اشتغال پایدار بهره‌برداران در استان دارد.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد با توجه به خصوصیات اقتصادی، اشتغالزایی، درآمدزا بودن زعفران و به ویژه نقش این گیاه در حفاظت از منابع آب و خاک توسعه این محصول می‌تواند گام مؤثری در جهت کشاورزی پایدار و توسعه مناطق روستایی داشته باشد.
کرمی بیان کرد: با نگاهی به برخی ویژگی‌های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی موجود در استان، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و اجرای طرح‌های مولد درآمد و اشتغال که در راستای پایداری منابع آب و خاک این استان باشند را ضروری می‌سازد.
به گفته عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان 60 درصد مساحت اراضی کشاورزی استان را دیم‌زار تشکیل می‌دهد.
وی افزود: مدیریت استان باید کشت و توسعه زعفران را به خصوص در اراضی دیم و مناطق روستایی دورافتاده با اراضی شیب‌دار و کم‌بازده، در دستورکار خود قرار داده و شهرستان‌ها را در این رابطه فعال کند.
کرمی تصریح کرد: توسعه و ترویج کشت زعفران به عنوان یک شغل کامل یا مکمل برای ایجاد انگیزه و استقرار جمعیت در روستاها با هدف کاهش سطح بیکاری و میزان مهاجرت روستایی باید صورت پذیرد.